เจาะลึกอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติกับงานสัมมนาระดับโลก World Gas Conference ครั้งที่ 27 ณ กรุงวอชิงตัน

December 28, 2017

 

เครดิตภาพ: World Gas Conference 2018

เทคโนโลยีการขุดเจาะที่ก้าวหน้าและแหล่งพลังงานที่ล้นเหลือใต้ผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ทำให้สหรัฐฯ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานหรือที่เรียกว่า shale gas มากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา จากสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 เมื่อปี 2543 (ค.ศ. 2000) ทะยานเพิ่มขึ้นกลายเป็นสูงถึงร้อยละ 60 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ด้วยปริมาณการผลิตที่สูงถึง 15.8 ล้านล้านคิวบิกฟุต ในปี 2560 ปัจจุบัน สหรัฐฯ จึงกลายเป็นประเทศที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากที่สุดในโลก และภายใน 5 ปีข้างหน้า จะเป็นแหล่งจัดหาก๊าซธรรมชาติถึง 1 ใน 5 ของทั้งโลก ผู้อยู่ในแวดวงพลังงานจึงไม่ควรพลาดงานสัมมนาพลังงานก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก World Gas Conference ซึ่งจัดขึ้นสามปีหน และจะเวียนมาจัดที่สหรัฐฯ ในปี 2561 นี้   

สมาพันธ์ก๊าซระหว่างประเทศ (International Gas Union : IGU) จะจัดงาน World Gas Conference ครั้งที่ 27 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ที่ Walter E. Washington Convention Center ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “พลังงานสู่อนาคต” (Fueling the Future) ที่มุ่งเน้นถึงบทบาทของก๊าซธรรมชาติที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอนาคต

เนื้อหาหลักเน้นการเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติ  การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการสร้างความยอมรับจากสังคมเพื่อให้ได้รับอนุญาตดำเนิน            งาน World Gas Conference ครั้งที่ 27 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ (1) การบรรยาย (2) การเสวนา (3) การนำเสนอผลงานวิจัย และ (4) นิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

งาน World Gas Conference ครั้งล่าสุด จัดขึ้นที่กรุงปารีส เมื่อปี 2558 เป็นเวทีสำคัญที่ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เข้าถึงงานวิจัย และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและคู่ค้า งานในปี 2561 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติกว่า 10,000 คน จากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก และจะมีผลงานวิจัยเข้าร่วมในนิทรรศการถึง 350 รายการ

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 จะได้รับส่วนลด 500 ดอลลาร์สหรัฐ จากค่าลงทะเบียนปกติ จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าลงทะเบียนหน้างานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่อีเมล registration@wgc2018.com และหมายเลขโทรศัพท์ +44 (0) 20 7978 0006 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ www.wgc2018.com

 

 

 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, December 10, 2018, 16:21

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Monday, December 10, 2018, 04:21

ทวิตเตอร์ล่าสุด