อัญมณีและเครื่องประดับ

สหรัฐฯ นับเป็นตลาดหลักของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงปี 2554-2555 การนำเข้าเครื่องประดับอัญมณีของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่ยอดการนำเข้าอัญมณีของสหรัฐฯ ในรอบปี 2556 ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว อีกทั้งสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดหลักสำหรับผู้ส่งออกอัญมณีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีกำลังซื้อสินค้าประเภทอัญมณีมากกว่าอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปี 2556 สหรัฐฯ นำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกมูลค่าราว 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นคู่ค้าอัญมณีอันดับ 3 รองจากอินเดีย และจีน

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small

ปฏิทินกิจกรรมในสหรัฐฯ

  ดูทั้งหมด
  • Bangkok (Bangkok)

   Friday, October 19, 2018, 11:13

  • Washington, DC (Washington, DC)

   Friday, October 19, 2018, 00:13

  ทวิตเตอร์ล่าสุด