นักลงทุนไทยอาจมีสิทธิได้รับการอนุญาตเข้าประเทศสหรัฐฯ ชั่วคราวภายใต้กฎระเบียบคนเข้าเมือง โดย USCIS

September 08, 2016

Thai - US Flags png

ข่าวดีสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ แต่ยังไม่มีวีซ่าสหรัฐฯ ผู้ประกอบการต่างชาติที่ไม่ได้มีการขอวีซ่าอาจมีสิทธิได้รับการอนุญาตเข้าประเทศสหรัฐฯ ชั่วคราวภายใต้กฎระเบียบที่ยื่นเสนอโดย the United States Citizenship and Immigration Services ซึ่งขณะนี้อนู่ในขณะยื่นเสนอ โดยกฏระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 15 ในธุรกิจที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และมีบทบาทที่สำคัญและศูนย์กลางในการดำเนินงานที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถมาทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลาสองปี  ภายใต้ข้อเสนอนี้ ธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติลงทุนอย่างน้อย $ 345,000 หรืออย่างน้อย $ 100,000 จากเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและธุรกิจที่เริ่มต้นก่อตั้งมาแล้วเป็นอย่างต่ำสามปี ร่างกฏหมายดังกล่าวยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่จะขอสามารถขอเพิ่มเติมต่างหากได้อีกถึงสามปีหากบริษัท ยังคงแสดงให้เห็นว่ามันคือการให้ประโยชน์แก่สาธารณะอย่างมีนัยสำคัญเป็นหลักฐานโดยเพิ่มขึ้นอย่างมากในการลงทุน เงินทุน รายได้ หรือการสร้างงาน.

รัฐบาลประมาณการว่า จะมีผู้ประกอบการต่างชาติอย่างน้อย 2,940 คนที่อาจจะมีสิทธิ์เป็นประจำทุกปีภายใต้การปกครองนี้

ทั้งนี้ USCIS เปิดรับข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างแนวทางนี้ได้หลายช่องทางตามด้านล่างนี้ ภายใน 45 วัน จากวันที่ 24 สิงหาคม 2559

รายงานฉบับเต็มจาก  DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY

โดยสามารถเขียนระบุหัวเรื่อง “DHS Docket No. USCIS-2015-0006” ไปที่

  1. Federal eRulemaking Portal: http://www.regulations.gov.
  2. E-mail: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) by e-mail at uscisfrcomment@dhs.gov. หัวเรื่อง “DHS docket number USCIS-2015-0006”
  3. Mail: USCIS by mail to Samantha Deshommes, Chief, Regulatory Coordination Division, Office of Policy and Strategy, U.S. Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security 20 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20529. โดยต้องระบุ DHS Docket No. USCIS-2015-0006
  4. Hand Delivery/Courier: USCIS through hand delivery to: Samantha Deshommes, Chief, Regulatory Coordination Division, Office of Policy and Strategy, U.S. Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security, 20 Massachusetts Avenue, NW., Washington, DC 20529; Telephone (202) 272-8377. โดยต้องระบุ DHS Docket No. USCIS-2015-0006

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมายนี้ได้ที่ Steven Viger, Adjudications Officer, Office of Policy and Strategy, U.S. Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security, 20 Massachusetts Avenue, NW., Suite 1100, Washington, DC 20529-2140; Telephone (202) 272-8377.

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Tuesday, February 19, 2019, 03:35

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Monday, February 18, 2019, 15:35

ทวิตเตอร์ล่าสุด