นายจ้างลูกจ้างต้องใส่ใจกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ

March 12, 2018

Designed by Pressfoto – Freepik

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักข่าว PR Newswire รายงานว่า สำนักงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย California Labor Commissioner ภายใต้สังกัด Department of Industrial Relations ได้สั่งปรับร้านอาหารไทย Shrimp Lover’s ที่นครลอสแอลเจลิส เป็นจำนวนเงิน 519,706 ดอลลาร์สหรัฐ ในข้อหาโกงค่าจ้างแรงงาน (wage theft  violations) โดยพบว่าตั้งแต่ปี 2557 พนักงานร้าน Shrimp Lover’s จำนวน 25 คน ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ และไม่ได้รับการจ่ายค่าล่วงเวลา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอลเจลิส ได้เน้นย้ำว่า กฎหมายแรงงานสหรัฐฯ มีความเข้มงวดและสำคัญที่ผู้ประกอบการและลูกจ้างควรปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำ สิทธิแรงงาน การขอใบอนุญาต และการดำเนินการตามกฎระเบียบด้านต่าง ๆ สำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น

ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานควรทราบว่า หากพนักงานได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ พนักงานมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยค่าแรงค้างจ่าย ค่าเสียหายล่วงหน้า (liquidated damages) เท่ากับจำนวนค่าจ้างที่หายไปพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียเวลาในการรอ เมื่อนายจ้างจงใจจ่ายค่าจ้างช้ากว่ากำหนด ซึ่งค่าเสียเวลาจะคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างในแต่ละวัน คูณด้วยจำนวนวันที่พนักงานยังไม่ได้รับเงิน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ส่วนค่าปรับทางแพ่งที่นายจ้างต้องจ่ายเข้ารัฐบาลท้องถิ่นนั้น จะถูกโอนไปรวมกับกองทุนรวมของรัฐ (State’s General Fund) ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ประกอบการและพนักงานสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญในการทำธุรกิจในสหรัฐฯ ได้ที่เว็บไซต์ อาทิ องค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Administration)  กระทรวงแรงงาน (Department of Labor)  หน่วยงาน Wage and Hour Division  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement)  และกรมสรรพากร 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:23

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:23

ทวิตเตอร์ล่าสุด