รู้จักองค์กรเบื้องหลังความสำเร็จวงการ Startup สหรัฐฯ

March 05, 2018

สหรัฐฯ ขื้นชื่อว่าเป็นแหล่งสร้าง Startup โดยเฉพาะเมืองซานฟรานซิสโกที่ครองอันดับที่หนึ่ง และนครนิวยอร์กที่ครองอับดับสอง ในฐานะเมืองที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อ Startup ในปี 2560 สภาวะแวดล้อมสำคัญในสหรัฐฯ ที่เอื้อต่อพลวัตการเติบโตของ Startup คือ การผลักดันด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการลงทุนและลงแรงโดยภาคเอกชนเอง โดยเฉพาะเอกชนรายใหญ่ที่จะได้ประโยชน์จากการซื้อและร่วมลงทุนกับ Startup ต่อไปนี้คือหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและบ่มเพาะ Startup ในสหรัฐฯที่ควรรู้จัก

 • องค์กรบริหารธุรกิจขนาดย่อมสหรัฐฯ (Small Business Administration: SBA)ซึ่งมีบทบาท ในการกำหนดนโยบายระดับประเทศ ที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของ Startup SBA เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโครงการ Small Business Innovation Research (SBIR) หรือ America’s Seed Fund เพื่อสนับสนุนเงินด้านการวิจัยแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสาขาเทคโนโลยี ให้สามารถต่อยอดการวิจัยไปในเชิงพาณิชย์และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน แต่ละปี SBA ให้เงินสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวปีละประมาณ 5,000 ราย รวมงบประมาณสนับสนุนว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ SBA มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ในทุกรัฐ
 • Techstars เป็นองค์กรเครือข่าย Startup Accelerator เอกชนที่ครบวงจรครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนในด้านการเข้าแหล่งทุน ตั้งอยู่ที่รัฐโคโลราโด Techstars นับเป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจ Startup ที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ และมีเครือข่ายร่วมมือกับหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นผลพวงมาจากการรวมกลุ่มนักธุรกิจ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในนาม Startup America Partnership เพื่อสนับสนุนโครงการ Startup America ที่ริเริ่มในสมัย รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา (ไม่ได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปัจจุบัน) นอกจากนี้ในรัฐโคโลราโด ยังมีองค์กรในลักษณะเดียวกันคือ Global Accelerator Network (GAN) ที่แยกตัวออกมาจาก Techstars
 • รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐ/เขตที่เป็นศูนย์รวม Startup ที่โดดเด่นของสหรัฐฯ อาทิ ซิลิคอนวัลเลย์ นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส ซึ่งแต่ละแห่งมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ Startup แตกต่างกันออกไป เช่น
  • รัฐนิวยอร์ก จัดตั้งโครงการ START-UP New York โดยยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี ให้แก่ธุรกิจ (สหรัฐฯ และต่างชาติ) สาขาเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีทำเลที่ตั้งอยู่ในแถบสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งพัฒนาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยี และสามารถต่อยอดกิจการเพื่อสร้างงานให้แก่ชุมชนต่อไป
  • รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดตั้ง Innovation Hubs (iHubs) 16 แห่งทั่วรัฐ เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือทางธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างงาน และการค้นคว้าวิจัยแบบเฉพาะทาง ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับการใช้ประโยชน์จากศูนย์รวมความรู้ อาทิ ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย ศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการของภาครัฐ เพื่อสร้าง platform ที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
  • รัฐจอร์เจีย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Georgia Institution of Technology (Georgia Tech) จัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี (Advanced Technology Development Center -ATDC) ในนครแอตแลนตา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์บ่มเพาะ Startup ที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐฯ
  • นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซต เป็นศูนย์รวมของธุรกิจด้านสุขภาพ และการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเภสัชศาสตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ จึงมีนโยบายและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อต่อ Startup ในด้านนี้ โดยมีองค์กรบ่มเพาะที่โดดเด่น อาทิ MassChallenge
  • กรุงวอชิงตัน สำนักงานรองนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันเพื่อการวางแผนและพัฒนาทางธุรกิจ รวบรวมฐานข้อมูลศูนย์บ่มเพาะ Startup ในสาขาต่าง ๆ อาทิ นโยบายและสังคม อาหาร และการทำงานกับภาครัฐ รายชื่อ Co-Working Space และรายชื่อห้องทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup ใช้ประโยชน์ มี องค์กรบ่มเพาะ Startup ชื่อว่า 1776 ที่เน้นช่วยเหลือธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายสูง อาทิ การศึกษา พลังงาน สุขภาพ การคมนาคม และชุมชน
 • บริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ รายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังองค์กร/สถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะ Startup ในสหรัฐฯ อาทิ
  • บริษัท Qualcomm และ บริษัท ViaSat ซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้กับศูนย์บ่มเพาะ Startup อย่าง EvoNexus และ CONNECT ที่นครซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สนับสนุนผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ การวางแผน การซื้อกิจการ และการร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำ
  • บริษัท Wells Fargo ที่มีโครงการ Wells Fargo Startup Accelerator เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกิจ ลูกค้าสัมพันธ์ และโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สาขาฟินเทค Internet of Things และความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
 • Bangkok (Bangkok)

  Monday, March 25, 2019, 08:23

 • Washington, DC (Washington, DC)

  Sunday, March 24, 2019, 21:23

ทวิตเตอร์ล่าสุด