สหรัฐออกกฎหมายคุมนำเข้าสินค้า

October 06, 2016

FORT LAUDERDALE, FL - JUNE 24: Shipping containers are offloaded from a cargo ship at Port Everglades on June 24, 2016 in Fort Lauderdale, Florida. The fallout from the exit of Britain from the European Union, or 'Brexit', has the potential to upset global trade which includes exports and imports from the United States. Joe Raedle/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

PIC : From AFP

 

สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ควบคุมและป้องกันความปลอดภัยอาหารคนและสัตว์

น.ส.ประนิตา เกิดพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปี 2559 องค์การอาหารและยาของสหรัฐ (เอฟดีเอ) จะออกกฎหมายฉบับใหม่ ชื่อ Food Safety Modernization ACT (FSMA) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและป้องกันความปลอดภัยอาหารคนและสัตว์ การควบคุมผักผลไม้สด การกำหนดโปรแกรมตรวจสอบผู้ผลิตและส่งออกในต่างประเทศ และผู้ขายวัตถุดิบ

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับใหม่นี้เอฟดีเอจะบังคับให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐต้องจดทะเบียนโรงงานกับเอฟดีเอ และจะต้องต่ออายุทะเบียนทุกๆ 2 ปี ส่วนตัวสินค้าบรรจุแบบ Air tight เช่น เครื่องกระป๋อง จะต้องจดทะเบียน Food Canning Establishment (FCE Number) และยังกำหนดระเบียบฉลากสินค้า ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 3 ประการ คือ คุณค่าโภชนาการ (Nutrition) แหล่งกำเนิดสินค้าและการแจ้งส่วนผสมอาหาร

“หลังกฎหมายฉบับนี้ออกมาจะมีการตรวจสอบสินค้าอาหาร ซึ่งจะเน้นการตรวจสิ่งแปลกปลอม สิ่งเจือปน สีอาหาร เชื้อแบคทีเรีย การแจ้งข้อมูลบนฉลาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมความพร้อมของผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าอาหาร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย FSMA ฉบับใหม่ของสหรัฐ ที่เข้มงวดและลงลึกในการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารไทยไปสหรัฐ ดังนั้นผู้ส่งออกต้องปรับตัว” น.ส.ประนิตา กล่าว

น.ส.ประนิตา ระบุว่า สำหรับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐ นอกจากจะให้ความสำคัญไม่เพียงประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารแล้ว ยังคำนึงถึงที่มาของสินค้าว่าต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยพบว่าแม้ไทยจะถูกจัดอับดับสถานะ Tier 2 WL ตามรายงานการค้ามนุษย์ (TIP) แต่ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจเพียงพอให้ผู้นำเข้ารายสำคัญให้หวนกลับมานำเข้าจากไทย หรือเพิ่มการนำเข้าจากไทย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง วอลมาร์ท ซึ่งเข้ามาตั้งสำนักงานจัดซื้อในประเทศไทยเมื่อ ก.ค.ที่ผ่านมา จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ซื้อในสหรัฐได้ โดยวอลมาร์ทต้องการสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าว่าสินค้าที่นำไปขายเป็นไปตามความต้องการผู้บริโภค ซึ่งการตั้งสำนักงานในไทยจะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ

“จากที่ประเทศไทยติดบัญชีแดงเป็นผู้ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของกระทรวงแรงงานสหรัฐในสินค้า ได้แก่ ปลา กุ้ง เสื้อผ้า อ้อย และสิ่งลามก ซึ่งจะเปิดช่องให้ศุลกากรสหรัฐ สามารถยับยั้งการนำสินค้าดังกล่าวหากมีผู้ร้องเรียนตามกฎหมายการอำนวยความสะดวกการค้าและการบังคับ การค้า (Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of2015) และจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าดังกล่าวของไทยไปยังสหรัฐ” น.ส.ประนิตา กล่าว

ปัจจุบันตลาดสหรัฐยังมีศักยภาพในการส่งออก ซึ่งปี 2559 กรมตั้งเป้าว่าจะส่งออกมูลค่า 2.42 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 1.0% และปี 2560 ตั้งเป้าส่งออกมูลค่า 2.47 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2% โดยสินค้าที่มีศักยภาพส่งออก เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งแม้ว่าสหรัฐจะมีเงื่องไขทางการค้าสูง แต่ก็ยังเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจและการปฎิบัติตามกฎระเบียบจะช่วยยกระดับการผลิตและการส่งออกของไทยด้วย

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับองค์การอาหารและยาสหรัฐ (USFDA) และจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการส่งสินค้าเกษตรและอาหารไปสหรัฐตามกฎหมายใหม่

ที่มา: http://www.posttoday.com/biz/gov/454122

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Wednesday, January 23, 2019, 01:39

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Tuesday, January 22, 2019, 13:39

ทวิตเตอร์ล่าสุด