ความท้าทายในการประกอบธุรกิจ

แม้ว่าตลาดผู้บริโภคสหรัฐฯ จะเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ เป็นความท้าทายทางธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องงัดกลยุทธทางการค้าต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนดำรงอยู่ได้ ซึ่งแม้ว่าสหรัฐฯ จะค่อยๆ ก้าวพ้นจากพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 แล้ว แต่ผู้บริโภคยังคงมีการระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยอยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการขายที่ลดลงของสินค้าฟุ่มเฟือย จนบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆ แห่งได้ปรับราคาสินค้าของตนให้ต่ำลงเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ ตัวอย่างเช่น น้ำยาซักผ้า Tide ที่มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่นๆ ในท้องตลาด ได้เปิดตัวสินค้ารุ่น Tide Basic ซึ่งหั่นราคาลงจากเดิมกว่าครึ่ง อีกตัวอย่างคือผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดีไซน์เนอร์ต่างๆ เช่น Vera Wang, J.Crew ได้ออกรุ่นที่มีราคาต่ำลงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่กว้างขึ้นได้

จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อยในสหรัฐฯ ถึงปัจจัยที่มีความท้าทายที่สุดในการประกอบธุรกิจ ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจัยด้านการตลาด เช่น การดึงดูดกลุ่มลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ หรือการหาช่องทางการเปิดหรือขยายธุรกิจใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการประกอบธุรกิจ รองลงมาคือ เศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน และนโยบายรัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาษี เสถียรภาพทางการเงิน ฯลฯ เป็นความท้าทายอื่นๆที่มีความสำคัญรองๆ ลงมา (ข้อมูลจาก Gallup Poll)

ปัจจัยท้าทายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในสหรัฐฯของไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2557

กลยุทธทางการตลาด เช่น การดึงดูดลูกค้า หรือโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 21%
เศรษฐกิจ 11%
นโยบายรัฐ 11%
ประกันสุขภาพ/Obama Care 8%
ความสามารถของลูกจ้าง 8%
ความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจนั้นๆ 7%
รัฐบาล 6%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ 6%
ภาษี 5%
การแข่งขันทางการตลาดกับบริษัทใหญ่ และธุรกิจออนไลน์ 4%
อื่นๆ 4%
การเข้าถึงสินเชื่อต่างๆ ในยามจำเป็น 2%
สวัสดิการของลูกจ้าง 2%
ไม่พบปัญหาหรือความท้าทายใดๆเลย 2%

 

การจัดลำดับรายรัฐสำหรับธุรกิจในปี 2557

ภาพรวม
รัฐ
ต้นทุนการ
ทำธุรกิจ
เศรษฐกิจ
โครงสร้าง
ขั้นพื้นฐาน
แรงงาน
คุณภาพชีวิต
เทคโนโลยี
และ
สิ่งประดิษฐ์
ความเป็นมิตร
ทางธุรกิจ
การศึกษา
ค่าครองชีพ
เข้าถึงเงินทุน
1 Georgia 20 3 1 1 32 16 14 32 22 11
2 Texas 23 1 1 11 37 2 20 27 18 5
3 Utah 16 6 28 12 15 18 4 46 20 1
4 Nebraska 10 11 18 16 8 40 3 19 21 35
5 North Carolina 23 4 21 4 34 12 19 33 14 17
6 Minnesota 38 5 5 30 4 11 15 12 28 11
7 Washington 34 2 17 24 6 4 23 25 38 9
8 Colorado 35 8 29 5 12 9 16 28 34 1
8 Virginia 30 29 19 10 22 10 5 9 32 19
10 North Dakota 22 7 10 8 5 49 7 22 12 45
11 South Dakota 6 20 31 6 10 50 2 30 16 26
12 Iowa 7 18 25 37 20 29 9 22 12 49
13 Arizona 28 15 8 2 27 19 16 50 27 5
14 Tennessee 13 14 4 6 50 28 18 39 9 33
15 Kansas 26 31 8 13 25 27 11 14 24 41
16 Idaho 8 42 34 8 16 41 6 45 11 21
17 Wisconsin 26 22 10 40 24 20 25 10 23 37
18 Ohio 15 15 6 46 43 17 33 15 15 29
19 Indiana 21 30 7 27 44 25 11 15 7 37
20 Florida 37 11 27 3 28 12 35 38 31 7
21 Wyoming 18 41 12 18 16 46 8 12 33 35
22 Oregon 33 10 23 39 13 22 26 39 37 15
23 Missouri 11 15 13 44 48 24 29 20 18 39
24 South Carolina 9 13 14 25 40 30 34 43 10 41
25 Massachusetts 46 19 45 20 7 5 21 3 45 9
26 Michigan 31 28 16 15 45 14 32 34 17 23
27 Illinois 40 36 3 32 30 5 41 15 29 14
28 Oklahoma 1 26 33 35 49 39 27 41 3 41
29 Nevada 25 21 19 14 35 35 22 49 30 15
30 Arkansas 2 25 35 19 41 44 45 37 2 39
30 New Hampshire 32 33 48 41 3 26 13 10 43 19
32 California 48 9 24 36 23 1 48 26 47 1
33 Montana 12 38 25 46 11 45 42 21 25 27
34 Alabama 4 40 21 20 46 31 38 47 7 45
35 Maryland 45 24 39 20 26 7 42 7 41 27
36 Mississippi 4 26 31 17 38 47 49 48 6 31
37 New Mexico 17 43 15 30 33 32 47 36 26 23
38 Delaware 36 32 44 34 29 23 1 24 36 44
39 Kentucky 14 46 29 29 42 37 36 35 1 47
40 Louisiana 3 44 36 26 47 36 39 44 4 47
40 New York 50 34 38 43 21 3 29 1 50 4
42 Vermont 41 23 49 50 2 37 31 2 40 31
43 New Jersey 43 47 47 23 18 15 37 4 44 11
44 Pennsylvania 42 37 37 48 35 8 39 6 35 17
45 Maine 29 48 46 41 8 43 28 8 38 29
46 Connecticut 47 49 42 32 14 21 24 5 48 7
47 Alaska 39 50 41 27 30 42 10 30 46 21
48 West Virginia 18 39 40 44 39 48 50 28 5 49
49 Hawaii 49 34 43 49 1 33 44 42 49 33
50 Rhode Island 43 44 50 38 19 34 45 18 42 23

ข้อมูลจาก: cnbc.com/id/101758236

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Tuesday, February 19, 2019, 03:33

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Monday, February 18, 2019, 15:33

ทวิตเตอร์ล่าสุด