การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทไทยในประเทศไทย

บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการไทยมักเกิดคำถามว่า บริษัทที่กำลังจะร่วมมือหรือทำธุรกิจด้วยนั้นมีสถานะอย่างไร? จะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่เพียงใด มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หรือมีตัวตันอยู่จริงหรือไม่?

การทำธุรกิจกับบริษัทใดก็ตาม นักธุรกิจควรที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทเหล่านั้น นักธุรกิจควรที่จะติดต่อไปยังบริษัทเหล่านั้นโดยตรง เช่น ที่ตั้งของบริษัท ที่ตั้งของโรงงาน ระยะเวลาการดำเนินกิจการ ประเภทการดำเนินธุรกิจ (ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย) เป็นต้น โดยควรติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัท และหลีกเลี่ยงการติดต่อไปยังหมายเลขมือถือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหา“การสวมรอย”   รวมทั้งควรขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัทนั้นๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ใบอนุญาตส่งออกสินค้า หรือใบรับรองมาตรฐานสินค้า ฯลฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลการพาณิชย์ที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบสถานะของบริษัท อาทิ ชื่อบริษัทภาษาไทย/อังกฤษ เลขที่ทะเบียนเอกสาร เลขที่ตั้งบริษัท ตัวเลขมาตรฐานสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริษัทนั้นๆ สามารถมอบสำเนาให้ดูได้โดยไม่มีเงื่อนไขขัดข้องใดๆ ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจในระดับหนึ่ง

หลังจากทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจีนที่ได้จากการสอบถามมาแล้ว ผู้ประกอบการไทยควรค้นหาข้อมูลของบริษัทดังกล่าวเพิ่มเติมผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ นั้นตรงกับข้อมูลที่บริษัทได้แจ้งไว้ก่อนหน้าหรือไม่ โดยผู้ประกอบการที่ต้องการรายชื่อบริษัทไทยในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์โดยสามารถเข้าไปที่เว็บกระทรวงพาณิชย์ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์


 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:23

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:23

ทวิตเตอร์ล่าสุด