การดำเนินการในกรณีการนำเข้าที่มีปัญหา

ปัญหา

การนําเข้าที่เป็นปัญหากับศุลกากรสหรัฐฯ อาจจะเกิดขึ้นในกรณี

1. สินค้าไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารนำเข้าในเรื่องของชนิด ปริมาณ หรือมูลค่า

2. การระบุประเภทของสินค้าตามรหัสศุลกากรสหรัฐฯ ไม่ถูกต้อง อัตราภาษีที่ผู้นำเข้าระบุไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระทําโดยตั้งใจ ศุลกากรสหรัฐฯ มีอํานาจสั่งปรับหรือสั่งลงโทษ

การดำเนินการเมื่อเกิดปัญหา

สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าด้วยเหตุผลเรื่องการฝ่าฝืนต่างๆ จะต้องผ่านการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ

1. แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเพื่อให้ศุลกากรสหรัฐฯ ยอมรับและตรวจปล่อยออกสู่ตลาด

2. ทําลายทิ้งภายใต้การดูแลควบคุมของศุลกากรสหรัฐฯ

3. ส่งกลับคืนออกไปภายใต้การดูแลควบคุมของศุลกากรสหรัฐฯ

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กฏระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

 


 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:34

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:34

ทวิตเตอร์ล่าสุด