การลงทุนในภาคบริการ

การลงทุนในภาคบริการ

ธุรกิจภาคบริการในสหรัฐฯมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสหรัฐฯ ยังติดหนึ่งในสิบของประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกสนใจมาลงทุนธุรกิจทางด้านบริการ (World Economic Forum) สืบเนื่องจากวิวัฒนาการที่นำสมัย ระบบการศึกษาที่ล้ำหน้าและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจซึ่งมูลค่าการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ ในปี 2555 ด้านบริการคิดเป็น 721.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจหลักด้านบริการที่มีการลงทุนสูงจากนักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ ได้แก่ ธุรกิจด้านการธนาคาร การเงิน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กฎหมาย และธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

 

สัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ ของธุรกิจภาคบริการ

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Tuesday, February 19, 2019, 02:19

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Monday, February 18, 2019, 14:19

ทวิตเตอร์ล่าสุด