มาตรการและสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน

มาตรการและสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันจัดหาสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือนักลงทุน โดยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นการลงทุนและสิทธิประโยชน์ ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (Federal Government) ได้แก่

การค้ำประกันเงินกู้ (Loan Guarantee)

การฝึกอบรบผู้บริหารและพนักงาน (Training)

การจัดโปรแกรมการอุดหนุนการสนับสนุน (Grant Program)

การลดอัตราภาษีรายได้ธุรกิจ (Corporate Tax Incentive Deduction)

การลดอัตราภาษีอาคารพาณิชย์ (Commercial Building Tax Deduction)

การลดอัตราภาษีพลังงานของธุรกิจ (Business Energy Tax Credit)

การลดและยกเว้นภาษีเครื่องจักรและวัตถุดิบ (Duty Waived)

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Visa & Employment)

นอกจากนี้ รัฐบาลมลรัฐ (State Government) ยังเสนอสิทธิประโยชน์ให้นักลงทุนต่างประเทศเพิ่มเติมไปจากการเสนอให้ของรัฐบาลกลาง เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ไปลงทุนในรัฐของตนเอง โดยแต่ละมลรัฐจะเสนอสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป และนักลงทุนต่างประเทศสามารถต่อรอง ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากรัฐบาลมลรัฐได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินการลงทุน ประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการจ้างงาน

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:32

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:32

ทวิตเตอร์ล่าสุด