การนำเข้าสินค้าไทยมาขายในสหรัฐฯ

การนำสินค้าเข้ามาขายในสหรัฐฯ นอกเหนือจากกฏระเบียบศุลกากรเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าศุลกากรของสหรัฐฯแล้ว ปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรทำการศึกษาอย่างถี่ถ้วนคือตลาดผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน การสำรวจตลาดสามารถทำให้ผู้ประกอบการทราบว่า การค้าของตนนั้นมีโอกาสที่จะทำกำไรได้หรือไม่ อีกทั้งข้อมูลจากการสำรวจตลาดยังเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนการค้าของตนอีกด้วย

ปัจจัยและเกร็ดความรู้ที่ผู้ส่งออกควรจะทราบในการวางแผนสำหรับการนำสินค้าไทยมาจำหน่ายในสหรัฐฯ ได้แก่

1. ตรวจสอบมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯกับประเทศไทยและระเบียบศุลกากรของสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของเราในส่วน “กฎระเบียบที่ควรรู้”

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าประเภทรถยนต์ เสื้อผ้าเด็ก อาหารและสินค้าการเกษตร เป็นต้น ซึ่งก่อนการส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐฯ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของตนผ่านมาตรฐานที่สหรัฐฯ กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่

https://www.usa.gov/import-export 

          2. ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าปริมาณมาก ควรปรึกษาและจ้างนายหน้าศุลกากร (custom broker) – ระเบียบและภาษีศุลกากร รวมทั้งกฎหมายการนำเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนประกอบกับความเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐฯ ทำให้การรู้รอบคอบด้านกฏหมายและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ก่อนการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ มาสหรัฐฯควรจะต้องทราบกฎระเบียบอย่างถ่องแท้ก่อน ซึ่งนายหน้าศุลกากรสามารถให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนการส่งออกสินค้าสู่สหรัฐฯ ได้

แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาและติดต่อนายหน้าศุลกากรของไทยที่มีใบรับรองอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยที่http://www.ctat.or.th/Home/30

3. ตรวจสอบว่าสินค้าที่ต้องการนำไปขายในสหรัฐฯ นั้นจะต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง (license) พิเศษใดๆ หรือไม่ — สำหรับรายละเอียดประเภทสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตสามาถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของเราในส่วน  “กฎระเบียบที่ควรรู้”

          4. เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้ประการที่สนใจส่งออก — การเข้าร่วมสัมมนาอบรมสำหรับผู้ส่งออกเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่ควรทราบต่างๆ เช่น การสำรวจตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และระเบียบศุลกากร เป็นต้น อีกทั้ง การอบรมยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการก่อนการส่งออกสินค้าของตนสู่สหรัฐฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการจัดการอบรมต่างๆ ในประเทศไทยเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีบริการเรียนรู้ผ่านสื่อ online (e-learning) ซึ่งผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและหารายละเอียดได้ที่ http://application.ditp.go.th/training_institute/

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:22

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:22

ทวิตเตอร์ล่าสุด