บริการ

1. ธุรกิจร้านอาหารไทย

ผู้บริโภคสหรัฐฯ ในปัจจุบันให้ความสนใจในการบริโภคอาหารของชาติพันธุ์ต่างๆ มากขึ้น เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากรในสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจร้านอาหารไทยจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาหารไทยยังมีชื่อเสียงในตัวอยู่แล้วมาช้านาน ทำให้ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ เป็นที่สนใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนร้านอาหารไทยในต่างแดนโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้เป็นร้านอาหารไทยในต่างแดนที่กระทรวงพาณิชย์รับรองว่ามีรสชาติอย่างอาหารไทยแท้ๆ ซึ่งรายละเอียดร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select และข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.thaiselectusa.info//home/#.U17Dl1VdWUU

2. ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย

ธุรกิจสปาในสหรัฐฯ เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการเติบโตมากขึ้น โดยแต่ละปีธุรกิจประเภทนี้มีมูลค่าโดยเฉลี่ยสูงกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แหล่งที่ตั้งของธุรกิจสปาในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่แถบตะวันตกเฉียงใต้ (รัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาดา ยูท่าห์ อริโซน่า โคโรลาโด และนิวแม็กซิโก) และแถบตะวันออกเฉียงเหนือ (นิวยอร์ค นิวเจอร์ซี่ คอนเน็คติกัต เพนซิลวาเนีย แมรี่แลนด์ เดลลาแวร์ โรดไอร์แลนด์ แมสซาชูเซตส์ เวอร์มอนต์ นิวแฮมเซีย และเมน) รองลงมาคือแถบตะวันออกเฉียงใต้ภาคเหนือตอนกลาง และภาคใต้ตอนกลาง พื้นที่ที่มีธุรกิจสปาน้อยที่สุดในสหรัฐฯ คือพื้นที่แถบตะวันตกเฉียงเหนือ

ความต้องการทางตลาดของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยในสหรัฐฯ ได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจกับการรักษาโรคต่างๆ แบบธรรมชาติบำบัดมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากจำนวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยวและเมืองใหญ่ต่างๆ ของสหรัฐฯ

ธุรกิจสปาในสหรัฐฯ หากไม่ใช่ธุรกิจที่โรงแรมเป็นเจ้าของกิจการแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กที่บริหารธุรกิจเพียงสาขาเดียว ด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้บริการธุรกิจสปาที่มีหลากหลายตั้งแต่เป็นสถานที่ เสริมความงาม การผ่อนคลาย การสมาคมสังสรรค์ ไปจนถึงการรักษาโรค ดังนั้น ตลาดธุรกิจสปา จึงแตกย่อยออกเป็น Niche Market จำนวนมากเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคเฉพาะเพศ กลุ่มความสนใจ รสนิยม และรายได้ ตามที่เจ้าของธุรกิจบริการเชื่อมั่นว่าเป็นตลาดเป้าหมายของตนและขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้ประกอบการว่าจะเข้าสู่ Niche Market ใด

3. ธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิง

แม้ว่ามาตรฐานภาพยนต์ไทยจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับภาพยนตร์ที่สหรัฐฯ ผลิตได้ แต่ภาพยนตร์ไทยในสหรัฐฯ มีศักยภาพในตลาด Niche Market ที่เป็นกลุ่มพลเมืองสหรัฐฯ เชื้อสายเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย ลาว กัมพูชา) และภาพยนตร์ไทยบางเรื่องที่มีการแสดงศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทย เช่น องค์บาก ค่อนข้างจะมี Niche Market ในตลาดคนอเมริกันพื้นเมืองและคนอเมริกันเชื้อสาย Hispanic ที่มีความสนใจในศิลปการต่อสู้แบบมือเปล่า ส่วนเนื้อหาของเรื่องที่อิงประวัติศาสตร์หรือเน้นด้านวัฒนธรรมเช่นภาพยนต์เรื่องสุริโยทัยหรือนเรศวรอาจจะไม่เหมาะกับตลาดสหรัฐฯ และเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จในตลาด เพราะผู้บริโภคไม่คุ้นเคยและไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

การส่งออกภาพยนต์ไทยเข้าไปยังตลาดสหรัฐฯ อาจจะกระทำได้ไม่เฉพาะการนำออกฉายตามโรงภาพยนต์แต่อาจจะพิจารณาถึงช่องทางอื่นๆ ที่อาจจะรวมถึงสถานีโทรทัศน์ และการจำหน่ายในรูปของวิดิโอ

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้สูงว่า ภาพยนตร์ไทยที่ผ่านเข้าไปยังตลาดสหรัฐฯ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความสนใจให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์สหรัฐฯ ต่อความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของไทย ที่อาจจะนำไปสู่โอกาสการขยายตัวของธุรกิจบริการด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย หรืออาจจะนำไปสู่ความร่วมมือในการผลิตภาพยนตร์กับผู้ผลิตไทย หากศึกษากรณีการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากเอเซียสองประเทศคือฮ่องกงและอินเดีย จะพบว่าทั้งสองประเทศเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ในระยะเริ่มแรกด้วยการส่งภาพยนต์ของตนเข้าไปยังตลาดสหรัฐฯ ภาพยนตร์ฮ่องกงจะเน้นจุดขายที่การแสดงกำลังภายใน ในขณะที่ภาพยนตร์อินเดียจะเน้นจุดขายที่ Drama เพลงและ Happy Ending ในระยะแรกภาพยนตร์เหล่านี้สามารถสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตลาดผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นประชากรสหรัฐฯ เชื้อสายของประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์ ก่อนที่จะขยายตัวออกไปในวงกว้างและเข้าสู่กลุ่มผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สหรัฐฯ นำไปสู่โอกาสที่จะเข้าถึงผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ให้ได้เห็นถึงศักยะภาพของผู้ผลิตเอเชีย เป็นการให้โอกาสนักแสดงภาพยนตร์/ผู้กำกับการแสดงจากฮ่องกงในภาพยนตร์ที่สร้างโดยผู้ผลิตสหรัฐฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีนักแสดงฮ่องกงและผู้กำกับฮ่องกงหลายรายประสบความสำเร็จในตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตสหรัฐฯ กับผู้ผลิตในฮ่องกงหรืออินเดียในการสร้างภาพยนตร์ซึ่งบ่อยครั้งจะรวมไปถึงการเดินทางเข้าไปถ่ายทำในฮ่องกงหรือในอินเดีย และการทำ Post Production ในประเทศดังกล่าว

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:54

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:54

ทวิตเตอร์ล่าสุด