ภาพรวม

ในปี 2556 สหรัฐฯนำเข้าจากทั่วโลกทั้งหมดมูลค่า 2,084,511 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากไทยมูลค่า 23,989.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 0.16

สหรัฐนำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่ 19 ของการนำเข้าทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนการนำเข้า ร้อยละ 1.15 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.14

สหรัฐฯขาดดุลการค้ารวมมูลค่า 636,509.97 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 6.86 และขาดดุลการค้ากับไทยมูลค่า 13,095.13 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 6.52

 

ตารางแสดงสินค้าสำคัญที่สหรัฐฯนำเข้าจากไทย 15 อันดับแรกในปี 2556 (มูลค่า : ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ประเภทสินค้า มูลค่า (ม.ค.– พ.ย. 2555) มูลค่า (ม.ค.– พ.ย. 2556) %เพิ่ม พ.ศ. 2555 %เพิ่ม พ.ศ. 2556
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 3,838.50 4,089.42 44.71 6.54
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทำให้เกิดภาพและเสียง 2,006.03 2,334.36 -6.96 16.37
อัญมณีและเครื่องประดับ 949.95 1,052.90 -4.79 10.84
ยางรถยนต์ 866.70 813.49 5.00 -6.14
อุปกรณ์โทรทัศน์และตัวรับสัญญาณ 949.81 667.83 -13.03 6.37
แผงวงจร 608.06 646.77 -13.03 6.37
อาหารแปรรูปที่ทำจากปลา 580.94 549.26 7.32 -5.45
ถุงมือทางการแพทย์ 566.60 515.68 11.99 -8.99
อุปกรณ์รับแปลสัญญาณทางวิทยุ(Transmission Apparatus Fo) 605.90 513.77 -4.25 -15.2
อาหารแปรรูปจากกุ้งและสัตว์เปลือกแข็ง 519.75 440.49 -30.35 -15.25
กุ้งและสัตว์เปลือกแข็ง 630.92 425.03 -28.66 -32.63
ข้าว 383.69 403.53 6.79 5.17
ยางดิบ 663.80 395.56 -33.0 -40.41
ผลไม้แปรรูปต่างๆ 299.80 333.23 -6.15 11.15
เครื่องอุตสาหกรรมจักรกล (Country specific Provision) 251.02 321.63 -6.33 28.13

(ตารางข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaitradeusa.com)

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:21

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:21

ทวิตเตอร์ล่าสุด