ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ

3.1 กล้วยไม้

กล้วยไม้ในตลาดสหรัฐฯ มีหลากหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่เป็นที่นิยมและมีจำหน่ายแพร่หลายจนเรียกได้ว่าเป็น Mass Market Orchid มีอยู่ 3 สายพันธุ์คือ กล้วยไม้ตระกูล Dendrobium กล้วยไม้ตระกูล Phalaenopsis และกล้วยไม้ตระกูล Cymbidiums โดยตลาดที่สำคัญของการบริโภคกล้วยไม้ในสหรัฐฯ คือฝั่งภาคตะวันตกและภาคใต้ของสหรัฐฯ โดยในระยะสิบปีที่ผ่านมาความนิยมบริโภคกล้วยไม้ในสหรัฐฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยฤดูกาลที่ยอดขายกล้วยไม้สูงสูดคือช่วงวันคริสต์มาส, วันแม่ (ของสหรัฐฯ ซึ่งตรงกับเดือน พ.ค. ของแต่ละปี), วันวาเลนไทน์, วันอีสเตอร์, และวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ตามลำดับ

สินค้ากล้วยไม้ตัดดอกในตลาดสหรัฐฯ มีระดับที่คงที่มาโดยตลอด นอกจากนี้ตลาดกล้วยไม้ของสหรัฐฯ ยังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งประมาณการณ์ว่าตลาดกล้วยไม้ของสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีมูลค่าเกินกว่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี ซึ่งนอกจากการเพาะปลูกในสหรัฐฯแล้ว สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่มีการนำเข้ากล้วยไม้มากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยเป็นแหล่งอุปทานนำเข้ากล้วยไม้ตัดดอกอันดับหนึ่งของสหรัฐ และเป็นอันดับ 4 สำหรับต้นกล้วยไม้ รวมยอดการส่งออกกล้วยไม้ไทยสู่สหรัฐฯ ในปี 2555 เป็นมูลค่า 6.63 และ 2.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

 

3.2 ยางพารา

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี โดยมีการผลิตอยู่ที่ 3.82 ล้านตันต่อปี รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย 2.54 ล้านตัน ประเทศเวียดนาม 1.31 ล้านตัน ประเทศจีน 1.29 ล้านตัน และประเทศอินเดีย 1.18 ล้านตัน โดยยางพาราที่ไทยสามารถผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครป ยางผึ่งแห้ง หรือน้ำยางข้น ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ท่อยาง เป็นต้น

สำหรับโอกาสในการส่งออกยางพาราไทยนั้น นับว่ามีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสทีเดียว เนื่องจากทิศทางของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปต่างๆ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาเซียน ซึ่งองค์กรยางระหว่างประเทศ (IRSG) คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดโลกจะมีความต้องการยางพารา 15.36 ล้านตัน โดยประเทศที่มีแนวโน้มจะใช้ยางธรรมชาติสูงเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศจีน 6.39 ล้านตัน รองลงมาคือประเทศอินเดีย 1.94 ล้านตัน สหรัฐฯ  946,000 ตัน และประเทศญี่ปุ่น 795,000 ตัน

สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ที่สินค้าในกลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึง 29 – 40% วัตถุประสงค์หลักในการนำเข้ายางพาราจากไทยก็เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:23

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:23

ทวิตเตอร์ล่าสุด