สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ราว 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นการส่งออกสิ่งทอ 4,272.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องนุ่งห่ม 2,949.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยสหรัฐฯ เป็นแหล่งส่งออกอันดับสองของไทย รองจากกลุ่มประเทศอาเซียน แม้ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา การส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของไทยสู่สหรัฐฯ จะชะลอตัวลงเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ แต่มูลค่าการค้าขายสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในแต่ละปียังคงสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุที่ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยประสบความสำเร็จในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อตอบสนองรสนิยมด้านแฟชั่น

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:22

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:22

ทวิตเตอร์ล่าสุด